Last update: September 10 2015.      
Rini Sips.      
Problemen? nederlandse copie
Problems? english mirror site.
ZIGZAGZINE

English language:
 
Dit is een persoonlijke zoek-
tocht die dan ook niet recht
op zijn doel afgaat.
Het doel is de elementaire
structuur te ontdekken en hoe
gedrag, waarden, ratio, emotie
persoonlijk zijn gedetermineerd.
Tot nu toe zijn langsgekomen:

individuele ruimte en tijd,
doel, ver- & ontwikkeling:
ervaren van dynamische hulp of weerstand, dialectisch afwegen.
     Voertuigen:
proces, patroon, verhaal, thema,
filosofie, [kwantum] fysica,
kosmologie, opvoeding, ...

Zigzagt U mee?

This is a personal search
so it does not go
straight on to its aim.
The aim is to discover the elementary structure, and how
action, values, ratio, emotion
are determined personally.
Covered so far:

individual space and time,
purpose, en- & development:
experiencing dynamic help or
resistance, dialectic comparing.
Vehicles:        
process, pattern, story, theme,
philosophy, [quantum] physics,
cosmology, upbringing, ...

Like to zigzag along?

   Welkom   
  Welcome